رفتن به نوشته‌ها

ماه: می 2015

منا مهدیزاده-تنها راه یافته خانم به فینال مسابقه برنامه نویسی بیان

مسابقات برنامه نویسی بیان یک رویداد جهانی است که در سه دوره‌ی متوالی در ایران برگزار شده است.این مسابقات را که اولین دوره‌ی آن در…